1674 Main Street, Masset, BC, V0T 1M0

White Building.